طارمی: آماده مواجهه با هر سختی هستم

طارمی: آماده مواجهه با هر سختی هستم

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۲۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش “ورزش سه”، مهدی طارمی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: بی صبرانه منتظر لحظه ای هستم که بار دیگر با پیراهن پرسپولیس و در کنار همبازیانم و دوستانم تمرین کنم و برای شروع فصل جدید آماده شوم. حال که باشگاه شرایط بازگشت مرا فراهم آورده است، از این بابت متشکرم و دنیایی از انگیزه ام تا آنچه اتفاق افتاد را جبران کنم. – وی ادامه داد: در این مدت اتفاقات بسیاری یکی پس از دیگری روی داد که برای من سخت و دشوار بود. در این میان ناراحتی هواداران بیشتر به این مساله دامن زد تا مصمم به بازگشت باشم. برای اینکه به پرسپولیس برگردم خودم را برای مواجهه با هر سختی و دشواری آماده کرده ام …

طارمی: آماده مواجهه با هر سختی هستم

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۰:۲۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش “ورزش سه”، مهدی طارمی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: بی صبرانه منتظر لحظه ای هستم که بار دیگر با پیراهن پرسپولیس و در کنار همبازیانم و دوستانم تمرین کنم و برای شروع فصل جدید آماده شوم. حال که باشگاه شرایط بازگشت مرا فراهم آورده است، از این بابت متشکرم و دنیایی از انگیزه ام تا آنچه اتفاق افتاد را جبران کنم. – وی ادامه داد: در این مدت اتفاقات بسیاری یکی پس از دیگری روی داد که برای من سخت و دشوار بود. در این میان ناراحتی هواداران بیشتر به این مساله دامن زد تا مصمم به بازگشت باشم. برای اینکه به پرسپولیس برگردم خودم را برای مواجهه با هر سختی و دشواری آماده کرده ام …

طارمی: آماده مواجهه با هر سختی هستم

خرم خبر