صدور مجوز پرواز خالی به ترکیه برای بازگرداندن مسافران ایرانی / انتقال تعدادی از مسافران به تبریز

صدور مجوز پرواز خالی به ترکیه برای بازگرداندن مسافران ایرانی / انتقال تعدادی از مسافران به تبریز

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

رضا جعفرزاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، با اعلام این خبر اظهار داشت: به محض عملیاتی شدن فرودگاه های کشور ترکیه پروازها از ایران به این فرودگاه ها سرگرفته خواهد شد. – وی ادامه داد: وضعیت امنیت در کشور ترکیه را رصد می کنیم و حتماً با عملیاتی شدن فرودگاه های ترکیه و اطمینان از امکان انجام پروازهای ایمن و سلامت، پروازهای ایران به این کشور از سرگرفته خواهد شد . – مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بنا به اعلام نظر مسئول مدیریت ترافیک هوایی منطقه ی ایکائو (سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری) هیچ تهدیدی برای پروازهای عبوری بر فراز ترکیه وجود ندارد …

صدور مجوز پرواز خالی به ترکیه برای بازگرداندن مسافران ایرانی / انتقال تعدادی از مسافران به تبریز

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

رضا جعفرزاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ، با اعلام این خبر اظهار داشت: به محض عملیاتی شدن فرودگاه های کشور ترکیه پروازها از ایران به این فرودگاه ها سرگرفته خواهد شد. – وی ادامه داد: وضعیت امنیت در کشور ترکیه را رصد می کنیم و حتماً با عملیاتی شدن فرودگاه های ترکیه و اطمینان از امکان انجام پروازهای ایمن و سلامت، پروازهای ایران به این کشور از سرگرفته خواهد شد . – مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: بنا به اعلام نظر مسئول مدیریت ترافیک هوایی منطقه ی ایکائو (سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری) هیچ تهدیدی برای پروازهای عبوری بر فراز ترکیه وجود ندارد …

صدور مجوز پرواز خالی به ترکیه برای بازگرداندن مسافران ایرانی / انتقال تعدادی از مسافران به تبریز

اسکای نیوز