شهنازی: حدود ۳۳۰ ورزشکار به بازی های آسیایی اعزام می‌شوند

شهنازی: حدود ۳۳۰ ورزشکار به بازی های آسیایی اعزام می‌شوند
صبح امروز (دوشنبه) جلسه ستاد عالی بازی‌های آسیایی به ریاست وزیر ورزش و جوانان و با حضور رییس کمیته ملی المپیک و سایر مسئولین در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

شهنازی: حدود ۳۳۰ ورزشکار به بازی های آسیایی اعزام می‌شوند

صبح امروز (دوشنبه) جلسه ستاد عالی بازی‌های آسیایی به ریاست وزیر ورزش و جوانان و با حضور رییس کمیته ملی المپیک و سایر مسئولین در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
شهنازی: حدود ۳۳۰ ورزشکار به بازی های آسیایی اعزام می‌شوند