شطرنج جایزه بزرگ زنان جهان؛ صدرنشینی خادم‌الشریعه با شکست قهرمان جهان

شطرنج جایزه بزرگ زنان جهان؛ صدرنشینی خادم‌الشریعه با شکست قهرمان جهان
نماینده شایسته ایران با کسب پیروزی مقابل حریف نامدار روسیه ای خود به صدر جدول رده بندی رقابت های شطرنج جایزه بزرگ روسیه صعود کرد.

شطرنج جایزه بزرگ زنان جهان؛ صدرنشینی خادم‌الشریعه با شکست قهرمان جهان

نماینده شایسته ایران با کسب پیروزی مقابل حریف نامدار روسیه ای خود به صدر جدول رده بندی رقابت های شطرنج جایزه بزرگ روسیه صعود کرد.
شطرنج جایزه بزرگ زنان جهان؛ صدرنشینی خادم‌الشریعه با شکست قهرمان جهان