شاهکار کمک داور ایرانی در بازی آلمان و مکزیک + عکس

شاهکار کمک داور ایرانی در بازی آلمان و مکزیک + عکس

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

ایلنا: قضاوت بازی آلمان و مکزیک از روز اول مرحله گروهی مسابقات فوتبال را علیرضا فغانی، رضا سخندان و محمد رضا منصوری را بر عهده داشتند.

شاهکار کمک داور ایرانی در بازی آلمان و مکزیک + عکس

زمان دریافت خبر: جمعه ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

ایلنا: قضاوت بازی آلمان و مکزیک از روز اول مرحله گروهی مسابقات فوتبال را علیرضا فغانی، رضا سخندان و محمد رضا منصوری را بر عهده داشتند.

شاهکار کمک داور ایرانی در بازی آلمان و مکزیک + عکس

نخبگان