سلیمی: جلادها به خاطر دشمنی با مرادی سرم را بُریدند/ تالاخادزه مدال کثیفی گرفت

سلیمی: جلادها به خاطر دشمنی با مرادی سرم را بُریدند/ تالاخادزه مدال کثیفی گرفت

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

وزنة بردار فوق سنگین ایران گفت: به خاطر دشمنی با مرادی نخواستند من مدال بازی های المپیک 2016 ریو را بگیرم.

سلیمی: جلادها به خاطر دشمنی با مرادی سرم را بُریدند/ تالاخادزه مدال کثیفی گرفت

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

وزنة بردار فوق سنگین ایران گفت: به خاطر دشمنی با مرادی نخواستند من مدال بازی های المپیک 2016 ریو را بگیرم.

سلیمی: جلادها به خاطر دشمنی با مرادی سرم را بُریدند/ تالاخادزه مدال کثیفی گرفت

مد روز