سخت ترین قرعه ممکن برای ایران درجام ملتهای آسیا

سخت ترین قرعه ممکن برای ایران درجام ملتهای آسیا

رقابت های جام ملت های آسیا 2019 به میزبانی امارات از اواخر دی و اوایل بهمن ماه 97 آغاز می شود که با اتمام مراحل انتخابی چهره 24 تیم حاضر در این تورنمنت معتبر فوتبال قاره کهن مشخص شد. …

سخت ترین قرعه ممکن برای ایران درجام ملتهای آسیا

رقابت های جام ملت های آسیا 2019 به میزبانی امارات از اواخر دی و اوایل بهمن ماه 97 آغاز می شود که با اتمام مراحل انتخابی چهره 24 تیم حاضر در این تورنمنت معتبر فوتبال قاره کهن مشخص شد. …

(image)
سخت ترین قرعه ممکن برای ایران درجام ملتهای آسیا