رفتن به برنامه نود، بزرگ ترین اشتباه ورزشی ام بود

رفتن به برنامه نود، بزرگ ترین اشتباه ورزشی ام بود

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۴۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”، محرم نویدکیا با ارسال بیانیه ای به شرح زیر، از پیش کسوتان باشگاه سپاهان دلجویی کرده و توضیحاتی را در مورد بازگشت به تمرینات تیم سپاهان ارائه کرد: – 1- من زندگیم را از سپاهان دارم و در تمام این سال ها، تمام تلاشم را برای سپاهان و هواداران این تیم انجام دادم و همیشه سعی کردم در اختیار باشگاه و تیمم باشم و هرگز نخواستم از حد و حدود خودم خارج شوم. همواره تلاش کردم به عنوان کاپیتان تیم بهترین شرایط را برای تیم مهیا کنم و اگر نظر یا دخالتی در امور تیم داشتم، صد در صد به خاطر خواسته مسؤولان باشگاه یا کادر فنی و سرپرستی تیم بوده و هیچ گاه سرخود، کاری نکرده ام …

رفتن به برنامه نود، بزرگ ترین اشتباه ورزشی ام بود

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۴۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”، محرم نویدکیا با ارسال بیانیه ای به شرح زیر، از پیش کسوتان باشگاه سپاهان دلجویی کرده و توضیحاتی را در مورد بازگشت به تمرینات تیم سپاهان ارائه کرد: – 1- من زندگیم را از سپاهان دارم و در تمام این سال ها، تمام تلاشم را برای سپاهان و هواداران این تیم انجام دادم و همیشه سعی کردم در اختیار باشگاه و تیمم باشم و هرگز نخواستم از حد و حدود خودم خارج شوم. همواره تلاش کردم به عنوان کاپیتان تیم بهترین شرایط را برای تیم مهیا کنم و اگر نظر یا دخالتی در امور تیم داشتم، صد در صد به خاطر خواسته مسؤولان باشگاه یا کادر فنی و سرپرستی تیم بوده و هیچ گاه سرخود، کاری نکرده ام …

رفتن به برنامه نود، بزرگ ترین اشتباه ورزشی ام بود

خرید بک لینک

خبرگذاری خوزستان