رضاییان: طاهری قرارداد دوساله ام را پاره کرد

رضاییان: طاهری قرارداد دوساله ام را پاره کرد

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۳۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

رامین رضاییان اعلام کرد در حالی که طی روزهای اخیر و بعد از جلسه با مسوولان این تیم قرارداد دوساله ای با مفاد خاص امضا کرده بود، قراردادش از سوی طاهری جلوی چشمان استیلی و علی پروین توسط علی اکبر طاهری پاره شد.

رضاییان: طاهری قرارداد دوساله ام را پاره کرد

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۳۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

رامین رضاییان اعلام کرد در حالی که طی روزهای اخیر و بعد از جلسه با مسوولان این تیم قرارداد دوساله ای با مفاد خاص امضا کرده بود، قراردادش از سوی طاهری جلوی چشمان استیلی و علی پروین توسط علی اکبر طاهری پاره شد.

رضاییان: طاهری قرارداد دوساله ام را پاره کرد