دو روز قبل از فوت اولادی چه اتفاقی رخ داده بود؟ آیا او با کسی درگیر شده بود؟(+عکس)

دو روز قبل از فوت اولادی چه اتفاقی رخ داده بود؟ آیا او با کسی درگیر شده بود؟(+عکس)

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

شایعات خبر می دهند که علت دوری اولادی از تمرینات ملوان نه به خاطر درد سینه که به خاطر اختلاف نظر با برخی مسوولان تیم بوده. ظاهرا او انتظاراتی داشته که برآورده هم نشده.

دو روز قبل از فوت اولادی چه اتفاقی رخ داده بود؟ آیا او با کسی درگیر شده بود؟(+عکس)

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

شایعات خبر می دهند که علت دوری اولادی از تمرینات ملوان نه به خاطر درد سینه که به خاطر اختلاف نظر با برخی مسوولان تیم بوده. ظاهرا او انتظاراتی داشته که برآورده هم نشده.

دو روز قبل از فوت اولادی چه اتفاقی رخ داده بود؟ آیا او با کسی درگیر شده بود؟(+عکس)

دانلود فیلم جدید