دو دستگی بین هواداران استقلال و پاره شدن بنر منصوریان و فتح الله زاده

دو دستگی بین هواداران استقلال و پاره شدن بنر منصوریان و فتح الله زاده

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

لیدرهای باشگاه استقلال امروز (چهارشنبه) با بهرام افشارزاده جلسه داشتند تا صدای هواداران معترض به شرایط فعلی باشگاه و تیم استقلال را به گوش مدیرعامل باشگاه برسانند. آنها در این جلسه گلایه های خود را مطرح کردند. خبر دیگر اینکه دو دستگی بین هواداران استقلال که مقابل وزارت ورزش بودند باعث پاره شدن بنرهای منصوریان و فتح الله زاده شد. این بنرها مقابل وزارت ورزش نصب شده بود. 256 41

دو دستگی بین هواداران استقلال و پاره شدن بنر منصوریان و فتح الله زاده

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۸

منبع خبر:

طبقه بندی:

لیدرهای باشگاه استقلال امروز (چهارشنبه) با بهرام افشارزاده جلسه داشتند تا صدای هواداران معترض به شرایط فعلی باشگاه و تیم استقلال را به گوش مدیرعامل باشگاه برسانند. آنها در این جلسه گلایه های خود را مطرح کردند. خبر دیگر اینکه دو دستگی بین هواداران استقلال که مقابل وزارت ورزش بودند باعث پاره شدن بنرهای منصوریان و فتح الله زاده شد. این بنرها مقابل وزارت ورزش نصب شده بود. 256 41

دو دستگی بین هواداران استقلال و پاره شدن بنر منصوریان و فتح الله زاده

خبر جدید