دو بازیکن مورد نظر آرسنال برای جانشینی ولبک

دو بازیکن مورد نظر آرسنال برای جانشینی ولبک
آرسنال به دنبال جانشینی شایسته برای دنی ولبک است و دو بازیکن را در فصل جابه جایی تابستانی زیر نظر گرفته است که هر دو رقابت های سری A بازی می کنند.

دو بازیکن مورد نظر آرسنال برای جانشینی ولبک

آرسنال به دنبال جانشینی شایسته برای دنی ولبک است و دو بازیکن را در فصل جابه جایی تابستانی زیر نظر گرفته است که هر دو رقابت های سری A بازی می کنند.
دو بازیکن مورد نظر آرسنال برای جانشینی ولبک

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ