دومین مصدومیت شدید در المپیک

دومین مصدومیت شدید در المپیک

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری تسنیم: پس از صحنه دلخراشی که چندی پیش در رشته ژیمناستیک و در ماده پرش خرک برای سمیر آیت سعید، ژیمناست فرانسوی رخ داد و استخوان پای او هنگام فرود آمدن شکست …

دومین مصدومیت شدید در المپیک

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

خبرگزاری تسنیم: پس از صحنه دلخراشی که چندی پیش در رشته ژیمناستیک و در ماده پرش خرک برای سمیر آیت سعید، ژیمناست فرانسوی رخ داد و استخوان پای او هنگام فرود آمدن شکست …

دومین مصدومیت شدید در المپیک