دلداری بنگر برای هافبک جوان پرسپولیس؛ تعصب چبه داداش؟! فقط پول!

دلداری بنگر برای هافبک جوان پرسپولیس؛ تعصب چبه داداش؟! فقط پول!

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین؛ بعد از اینکه قرارداد پرسپولیس با سید جلال حسینی امضاء شد و هیچ خبری از تمدید قرارداد با محسن بنگر نشد، مدافع با تجربه پرسپولیسی ها به شدت ناراحت شد و کم کم دارد ناراحتی خودش را هم ابراز می کند. او ابتدا به حسینی بابت این انتقال اینگونه تبریک گفت : « انشالله جام بیاورید داداش! » این صحبت بنگر بوی جدایی از پرسپولیس را می داد. بعد از آن بنگر که فصل قبل در بازی های زیادی کاپیتان تیمش بود، زیر پست اینستاگرامی مهرداد کفشگری اینگونه کامنت گذاشت : « تا پول هست و این مدیران هستند همه با پول میان و میرن …

دلداری بنگر برای هافبک جوان پرسپولیس؛ تعصب چبه داداش؟! فقط پول!

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری خبر آنلاین؛ بعد از اینکه قرارداد پرسپولیس با سید جلال حسینی امضاء شد و هیچ خبری از تمدید قرارداد با محسن بنگر نشد، مدافع با تجربه پرسپولیسی ها به شدت ناراحت شد و کم کم دارد ناراحتی خودش را هم ابراز می کند. او ابتدا به حسینی بابت این انتقال اینگونه تبریک گفت : « انشالله جام بیاورید داداش! » این صحبت بنگر بوی جدایی از پرسپولیس را می داد. بعد از آن بنگر که فصل قبل در بازی های زیادی کاپیتان تیمش بود، زیر پست اینستاگرامی مهرداد کفشگری اینگونه کامنت گذاشت : « تا پول هست و این مدیران هستند همه با پول میان و میرن …

دلداری بنگر برای هافبک جوان پرسپولیس؛ تعصب چبه داداش؟! فقط پول!

عکس