دردسر برای منصوریان؛ مدافع استقلال با پرسپولیس قرارداد دارد!

دردسر برای منصوریان؛ مدافع استقلال با پرسپولیس قرارداد دارد!

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

مسئول حقوقی باشگاه پرسپولیس مدعی است کنعانی زادگان با پرسپولیس قرارداد دارد.به گزارش تابناک ورزشی،انتقال کنعانی زادگان به استقلال با سر و صدای زیاد باعث ناراحتی مسئولان پرسپولیس شده تا جایی که آنها از این بازیکن به فدراسیون فوتبال شکایت کرده اند.علی جمشیدی مسئول نقل و انتقالات پرسپولیس می گوید: در مورد کنعانی زادگان که بازیکن باشگاه پرسپولیس بود، خارج از ظواهر امر، مستندات حقوقی وجود دارد که نادیده گرفته شده است. با توجه به شرایطی که او در آخرین فصل قراردادی خود با باشگاه پرسپولیس داشت و اسناد خود سازمان لیگ موید آن است …

دردسر برای منصوریان؛ مدافع استقلال با پرسپولیس قرارداد دارد!

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۰۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

مسئول حقوقی باشگاه پرسپولیس مدعی است کنعانی زادگان با پرسپولیس قرارداد دارد.به گزارش تابناک ورزشی،انتقال کنعانی زادگان به استقلال با سر و صدای زیاد باعث ناراحتی مسئولان پرسپولیس شده تا جایی که آنها از این بازیکن به فدراسیون فوتبال شکایت کرده اند.علی جمشیدی مسئول نقل و انتقالات پرسپولیس می گوید: در مورد کنعانی زادگان که بازیکن باشگاه پرسپولیس بود، خارج از ظواهر امر، مستندات حقوقی وجود دارد که نادیده گرفته شده است. با توجه به شرایطی که او در آخرین فصل قراردادی خود با باشگاه پرسپولیس داشت و اسناد خود سازمان لیگ موید آن است …

دردسر برای منصوریان؛ مدافع استقلال با پرسپولیس قرارداد دارد!

موسیقی