درخواست دروازه بان تیم ملی روسیه از پدر سردار

درخواست دروازه بان تیم ملی روسیه از پدر سردار

خبرگزاری تسنیم: سوسلان یانان، دروازه بان 29 ساله تیم ملی فوتبال روسیه و هم تیمی سردار آزمون و سعید عزت اللهی، دو ملی پوش ایرانی روستوف در مصاحبه با یکی از رسانه های ورزشی این کشور از قبول درخواستش توسط پدر سردار جهت …

درخواست دروازه بان تیم ملی روسیه از پدر سردار

خبرگزاری تسنیم: سوسلان یانان، دروازه بان 29 ساله تیم ملی فوتبال روسیه و هم تیمی سردار آزمون و سعید عزت اللهی، دو ملی پوش ایرانی روستوف در مصاحبه با یکی از رسانه های ورزشی این کشور از قبول درخواستش توسط پدر سردار جهت …

(image)
درخواست دروازه بان تیم ملی روسیه از پدر سردار