دختران ژاپنی،ایرانی ها را از سانسور نجات دادند(+گزارش تصویری)

دختران ژاپنی،ایرانی ها را از سانسور نجات دادند(+گزارش تصویری)

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

سابقه نشان داده که بازی هایی که ایران در خارج از کشور برگزار می کند و البته سالن پر می شود مسوول سانسور پر کار می شود. مخصوصا که هوا گرم تر شده و روی پوشش مردم تاثیر می گذارد.

دختران ژاپنی،ایرانی ها را از سانسور نجات دادند(+گزارش تصویری)

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

سابقه نشان داده که بازی هایی که ایران در خارج از کشور برگزار می کند و البته سالن پر می شود مسوول سانسور پر کار می شود. مخصوصا که هوا گرم تر شده و روی پوشش مردم تاثیر می گذارد.

دختران ژاپنی،ایرانی ها را از سانسور نجات دادند(+گزارش تصویری)

دانلود سریال و آهنگ