دخالتی در رای بازیکن ایتالیایی نداشتیم/ باشگاه‌ها حرفه‌ای نیستند

سایت خبری زندگی

افق