دایی ، صادقی و ابراهیمی باید بروند

دایی ، صادقی و ابراهیمی باید بروند

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش “ورزش سه”، سید عبدالرضا موسوی مدیر عامل هواپیمایی زاگرس و هتل داریوش کیش که گفته می شود از دوستان نزدیک امیر قلعه نویی نیز به حساب می آید امسال حامی مالی صبای قم شد و پیش از نیم فصل 50 درصد قرارداد کادر فنی و بازیکنان را پرداخت کرد تا صبا برخلاف سال های گذشته مشکل مالی نداشته باشد ولی اظهارات اخیر علی دایی و چند تن از بازیکنان صبای قم موجب شد او دیگر از سرمایه گذاری دلزده شود. – موسوی در گفت وگو با “ورزش سه” می گوید وقتی به تیمی کمک می کند و بر علیه او حرف می زنند کارش بیهوده است و نباید وقتی نیت او خدمت بوده به او فحاشی کنند و سنگش بزنند …

دایی ، صادقی و ابراهیمی باید بروند

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش “ورزش سه”، سید عبدالرضا موسوی مدیر عامل هواپیمایی زاگرس و هتل داریوش کیش که گفته می شود از دوستان نزدیک امیر قلعه نویی نیز به حساب می آید امسال حامی مالی صبای قم شد و پیش از نیم فصل 50 درصد قرارداد کادر فنی و بازیکنان را پرداخت کرد تا صبا برخلاف سال های گذشته مشکل مالی نداشته باشد ولی اظهارات اخیر علی دایی و چند تن از بازیکنان صبای قم موجب شد او دیگر از سرمایه گذاری دلزده شود. – موسوی در گفت وگو با “ورزش سه” می گوید وقتی به تیمی کمک می کند و بر علیه او حرف می زنند کارش بیهوده است و نباید وقتی نیت او خدمت بوده به او فحاشی کنند و سنگش بزنند …

دایی ، صادقی و ابراهیمی باید بروند

آپدیت نود 32 جدید امروز

فیلم سریال آهنگ