داورزنی: مذاکره با سه گزینه جدید را آغاز کردیم

داورزنی: مذاکره با سه گزینه جدید را آغاز کردیم

خبرگزاری فارس: به نقل از سایت فدراسیون والیبال، محمدرضا داورزنی درباره آخرین شرایط مذاکره با گزینه های هدایت تیم ملی والیبال گفت …

داورزنی: مذاکره با سه گزینه جدید را آغاز کردیم

خبرگزاری فارس: به نقل از سایت فدراسیون والیبال، محمدرضا داورزنی درباره آخرین شرایط مذاکره با گزینه های هدایت تیم ملی والیبال گفت …

(image)
داورزنی: مذاکره با سه گزینه جدید را آغاز کردیم