خودزنی عربستانی ها با نیامدن به ایران ؛AFC سهمیه سعودی ها را کم می کند

خودزنی عربستانی ها با نیامدن به ایران ؛AFC سهمیه سعودی ها را کم می کند

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

طرفداری- بهانه جویی سعودی ها در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا برای نیامدن به ایران در نهایت به ضرر آنها به پایان رسید زیرا بازی خانگی خود را مقابل نمایندگان ایران از دست دادند و به کشور ثالث آمدند. نتیجه این کارشکنی این شد که 3 نماینده از 4 نماینده شان در مرحله گروهی حذف شدند و تنها الهلال توانست از این مخمصه قصر در رود. – تیم لوکوموتیو ازبکستان توانست در مرحله یک هشتم نهایی الهلال تنها نماینده باقی مانده را از این رقابت ها حذف کرد تا کارنامه ضعیفی با این همه بهانه جویی و کارشکنی برای سعودی ها ثبت شود …

خودزنی عربستانی ها با نیامدن به ایران ؛AFC سهمیه سعودی ها را کم می کند

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۰۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

طرفداری- بهانه جویی سعودی ها در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا برای نیامدن به ایران در نهایت به ضرر آنها به پایان رسید زیرا بازی خانگی خود را مقابل نمایندگان ایران از دست دادند و به کشور ثالث آمدند. نتیجه این کارشکنی این شد که 3 نماینده از 4 نماینده شان در مرحله گروهی حذف شدند و تنها الهلال توانست از این مخمصه قصر در رود. – تیم لوکوموتیو ازبکستان توانست در مرحله یک هشتم نهایی الهلال تنها نماینده باقی مانده را از این رقابت ها حذف کرد تا کارنامه ضعیفی با این همه بهانه جویی و کارشکنی برای سعودی ها ثبت شود …

خودزنی عربستانی ها با نیامدن به ایران ؛AFC سهمیه سعودی ها را کم می کند

بازی