خط خورده های استقلال برای بازی با پدیده

خط خورده های استقلال برای بازی با پدیده

خبرگزاری فارس: تیم فوتبال استقلال فردا در ورزشگاه آزادی میزبان پدیده مشهد است و علیرضا منصوریان نفراتی که در فهرست 18 نفره استقلال حضور دارند را مشخص کرده است. …

خط خورده های استقلال برای بازی با پدیده

خبرگزاری فارس: تیم فوتبال استقلال فردا در ورزشگاه آزادی میزبان پدیده مشهد است و علیرضا منصوریان نفراتی که در فهرست 18 نفره استقلال حضور دارند را مشخص کرده است. …

(image)
خط خورده های استقلال برای بازی با پدیده