حمله یک پرسپولیسی به خرید استقلال

حمله یک پرسپولیسی به خرید استقلال

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

کاپ: سرمربی سابق امیدهای پرسپولیس انتقادات تندی را به خرید جدید استقلال مطرح کرد. مجید نایینی که در زمان حضورش در پرسپولیس،محمد حسین کنعانی زادگان بازیکن امیدهای این باشگاه بود پس از عقد قرارداد وی با استقلال در مطلبی تند از او انتقاد کرد. سرمربی سابق امیدهای پرسپولیس انتقادات تندی را به خرید جدید استقلال مطرح کرد.

حمله یک پرسپولیسی به خرید استقلال

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۲۰

منبع خبر:

طبقه بندی:

کاپ: سرمربی سابق امیدهای پرسپولیس انتقادات تندی را به خرید جدید استقلال مطرح کرد. مجید نایینی که در زمان حضورش در پرسپولیس،محمد حسین کنعانی زادگان بازیکن امیدهای این باشگاه بود پس از عقد قرارداد وی با استقلال در مطلبی تند از او انتقاد کرد. سرمربی سابق امیدهای پرسپولیس انتقادات تندی را به خرید جدید استقلال مطرح کرد.

حمله یک پرسپولیسی به خرید استقلال

bluray movie download