حرکت زشت بهداد سلیمی و انوشیروانی از زبان یک مسئول جهانی

حرکت زشت بهداد سلیمی و انوشیروانی از زبان یک مسئول جهانی

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

رئیس کمیته فنی فدراسیون جهانی وزنه برداری می گوید جای تاسف دارد یک مسابقه اینطور تمام می شود.

حرکت زشت بهداد سلیمی و انوشیروانی از زبان یک مسئول جهانی

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

رئیس کمیته فنی فدراسیون جهانی وزنه برداری می گوید جای تاسف دارد یک مسابقه اینطور تمام می شود.

حرکت زشت بهداد سلیمی و انوشیروانی از زبان یک مسئول جهانی

موزیک جوان