حذف زود هنگام کمانداران نوجوان و جوان از رقابت‌های انفرادی ترکیه

در پایان مرحله مقدماتی و حذفی انفرادی در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های جهانی داخل سالن تیروکمان که در آنکارای ترکیه در حال برگزاری است، کمانداران نوجوان و جوان با حذف زود هنگام در این مرحله از راه‌یابی به مرحله یک هشتم نهایی باز ماندند.

خرم خبر

تلگرام