جدول توزیع مدال ها تا روز ششم/ آمریکایی ها صدرنشین هستند

جدول توزیع مدال ها تا روز ششم/ آمریکایی ها صدرنشین هستند

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

در پایان روز پنجم بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو، کاروان آمریکا نه تنها از حیث کسب مدال طلا بلکه از نظر کسب بیشترین تعداد مدال رده نخست را در اختیار دارد. …

جدول توزیع مدال ها تا روز ششم/ آمریکایی ها صدرنشین هستند

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۶

منبع خبر:

طبقه بندی:

در پایان روز پنجم بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو، کاروان آمریکا نه تنها از حیث کسب مدال طلا بلکه از نظر کسب بیشترین تعداد مدال رده نخست را در اختیار دارد. …

جدول توزیع مدال ها تا روز ششم/ آمریکایی ها صدرنشین هستند