جدایی رحمتی هنوز منتفی نشده / استقلال کاپیتانش را برای معاوضه پیشنهاد می دهد!

جدایی رحمتی هنوز منتفی نشده / استقلال کاپیتانش را برای معاوضه پیشنهاد می دهد!

وبسایت رسمی برنامه نود – برخلاف برخی تصورات سید مهدی رحمتی هنوز در لیست مازاد استقلال قرار دارد و تغییری در وضعیت او ایجاد نشده است. …

جدایی رحمتی هنوز منتفی نشده / استقلال کاپیتانش را برای معاوضه پیشنهاد می دهد!

وبسایت رسمی برنامه نود – برخلاف برخی تصورات سید مهدی رحمتی هنوز در لیست مازاد استقلال قرار دارد و تغییری در وضعیت او ایجاد نشده است. …

(image)
جدایی رحمتی هنوز منتفی نشده / استقلال کاپیتانش را برای معاوضه پیشنهاد می دهد!