جدایی آزمون از روستوف پس از لیگ اروپا + عکس

جدایی آزمون از روستوف پس از لیگ اروپا + عکس

یک روزنامه روسی از جدایی قطعی سردار آزمون، ملی پوش ایرانی تیم روستوف پس از پایان رقابت های لیگ اروپا خبر داد. …

جدایی آزمون از روستوف پس از لیگ اروپا + عکس

یک روزنامه روسی از جدایی قطعی سردار آزمون، ملی پوش ایرانی تیم روستوف پس از پایان رقابت های لیگ اروپا خبر داد. …

(image)
جدایی آزمون از روستوف پس از لیگ اروپا + عکس