جادوگر، بازیکن پرسپولیس را آنفالو کرد!

جادوگر، بازیکن پرسپولیس را آنفالو کرد!

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۳۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”، علی کریمی در صفحه رسمی اش در اینستاگرام رامین رضاییان را “آنفالو ” کرد.هنوز دلیل اصلی این اتفاق مشخص نشده است اما این موضوع احتمالا نمی تواند بی ارتباط به ماجرای رضاییان،فسخ قرارداد او و مذاکره با تیم های ترکیه ای باشد.هنوز خود جادوگر واکنشی به این اتفاق نشان نداده است.اما در صفحه رسمی اش خیلی از هواداران پرسپولیس از او به خاطر انجام این حرکت تشکر کرده اند!

جادوگر، بازیکن پرسپولیس را آنفالو کرد!

زمان دریافت خبر: دوشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۲۲:۳۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”، علی کریمی در صفحه رسمی اش در اینستاگرام رامین رضاییان را “آنفالو ” کرد.هنوز دلیل اصلی این اتفاق مشخص نشده است اما این موضوع احتمالا نمی تواند بی ارتباط به ماجرای رضاییان،فسخ قرارداد او و مذاکره با تیم های ترکیه ای باشد.هنوز خود جادوگر واکنشی به این اتفاق نشان نداده است.اما در صفحه رسمی اش خیلی از هواداران پرسپولیس از او به خاطر انجام این حرکت تشکر کرده اند!

جادوگر، بازیکن پرسپولیس را آنفالو کرد!

خرم خبر