ثروتمند‌ترین ستاره‌های فوتبال جهان معرفی شدند

ثروتمند‌ترین ستاره‌های فوتبال جهان معرفی شدند
براساس خبر یک رسانه انگلیس رونالدو و مسی با ثروت تقریبی 321 میلیون و مسی با 295 میلیون دلار ثروتمندترین بازیکنان دنیای فوتبال هستند.

ثروتمند‌ترین ستاره‌های فوتبال جهان معرفی شدند

براساس خبر یک رسانه انگلیس رونالدو و مسی با ثروت تقریبی 321 میلیون و مسی با 295 میلیون دلار ثروتمندترین بازیکنان دنیای فوتبال هستند.
ثروتمند‌ترین ستاره‌های فوتبال جهان معرفی شدند