تکذیب پزشکان استقلال دروغ بود/کریمی رباط صلیبی پاره کرد

تکذیب پزشکان استقلال دروغ بود/کریمی رباط صلیبی پاره کرد
برخلاف ادعاهای اولیه گروه پزشکی استقلال در مورد جدی نبودن مصدومیت مهاجم جوان این تیم، حالا خبر قطعی رسیده که محسن کریمی رباط صلیبی پاره کرده است.

تکذیب پزشکان استقلال دروغ بود/کریمی رباط صلیبی پاره کرد

برخلاف ادعاهای اولیه گروه پزشکی استقلال در مورد جدی نبودن مصدومیت مهاجم جوان این تیم، حالا خبر قطعی رسیده که محسن کریمی رباط صلیبی پاره کرده است.
تکذیب پزشکان استقلال دروغ بود/کریمی رباط صلیبی پاره کرد