تغییر عجیب در عکس پروفایل حاج صفی

تغییر عجیب در عکس پروفایل حاج صفی

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”:در حالی که تمام گمانه زنی ها حکایت از استقلالی شدن حاج صفی دارد این بازیکن امروز تغییر معناداری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام داد. – احسان حاج صفی امروز عکس پروفایل خود را با پیراهن سپاهان در اینستاگرام تغییر داد، اتفاقی که می تواند نشان دهد این بازیکن به تیم سابقش نزدیک تر از استقلال است. – این اتفاق در حالی افتاده است که امروز پندار توفیقی در گفتگو با خبرنگاران ادعا کرد که حاج صفی در صورتی که فوتبالش را در ایران ادامه بدهد به طور قطع با استقلال قرارداد امضا خواهد کرد …

تغییر عجیب در عکس پروفایل حاج صفی

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”:در حالی که تمام گمانه زنی ها حکایت از استقلالی شدن حاج صفی دارد این بازیکن امروز تغییر معناداری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام داد. – احسان حاج صفی امروز عکس پروفایل خود را با پیراهن سپاهان در اینستاگرام تغییر داد، اتفاقی که می تواند نشان دهد این بازیکن به تیم سابقش نزدیک تر از استقلال است. – این اتفاق در حالی افتاده است که امروز پندار توفیقی در گفتگو با خبرنگاران ادعا کرد که حاج صفی در صورتی که فوتبالش را در ایران ادامه بدهد به طور قطع با استقلال قرارداد امضا خواهد کرد …

تغییر عجیب در عکس پروفایل حاج صفی

لردگان