ترکیب احتمالی استقلال برابر العین

ترکیب احتمالی استقلال برابر العین

وینفرد شفر تیم خود را با حداقل تغییر نسبت به بازی دور رفت به میدان می فرستد.

ترکیب احتمالی استقلال برابر العین

وینفرد شفر تیم خود را با حداقل تغییر نسبت به بازی دور رفت به میدان می فرستد.

(image)
ترکیب احتمالی استقلال برابر العین