تاج: درباره پرونده فساد با دادستان صحبت کرده‌ام/ کی‌روش باید به تعهداتش عمل کند

تاج: درباره پرونده فساد با دادستان صحبت کرده‌ام/ کی‌روش باید به تعهداتش عمل کند
رییس فدراسیون فوتبال گفت که نسبت به حل مشکلات و تعهداتی که به کی‌روش داده متعهد است اما کی‌روش هم باید به تعهداتش عمل کند. او تاکید کرد که هیچ مشکلی با دعوا حل نمی‌شود.

تاج: درباره پرونده فساد با دادستان صحبت کرده‌ام/ کی‌روش باید به تعهداتش عمل کند

رییس فدراسیون فوتبال گفت که نسبت به حل مشکلات و تعهداتی که به کی‌روش داده متعهد است اما کی‌روش هم باید به تعهداتش عمل کند. او تاکید کرد که هیچ مشکلی با دعوا حل نمی‌شود.
تاج: درباره پرونده فساد با دادستان صحبت کرده‌ام/ کی‌روش باید به تعهداتش عمل کند

بک لینک رنک 3

تلگرام