برگزاری مسابقات بین‌المللی کاراته در اردبیل/ حضور هزار کاراته‌کار

برگزاری مسابقات بین‌المللی کاراته در اردبیل/ حضور هزار کاراته‌کار

برگزاری مسابقات بین‌المللی کاراته در اردبیل/ حضور هزار کاراته‌کار

برگزاری مسابقات بین‌المللی کاراته در اردبیل/ حضور هزار کاراته‌کار