برنامه کامل رقابت‌های ورزشکاران ایران در المپیک

برنامه کامل رقابت‌های ورزشکاران ایران در المپیک
نمایندگان ایران در رقابت‌های المپیک ریو 2016 با رقابت در رشته‌ی تیراندازی کار خود را آغاز می‌کنند و با کشتی آزاد به پایان می‌رسانند.

برنامه کامل رقابت‌های ورزشکاران ایران در المپیک

نمایندگان ایران در رقابت‌های المپیک ریو 2016 با رقابت در رشته‌ی تیراندازی کار خود را آغاز می‌کنند و با کشتی آزاد به پایان می‌رسانند.
برنامه کامل رقابت‌های ورزشکاران ایران در المپیک

استخدام