برخی آقایان باید عذرخواهی کنند/ در مسائل مدیریتی دخالت نمی‌کنم

برخی آقایان باید عذرخواهی کنند/ در مسائل مدیریتی دخالت نمی‌کنم

برخی آقایان باید عذرخواهی کنند/ در مسائل مدیریتی دخالت نمی‌کنم

برخی آقایان باید عذرخواهی کنند/ در مسائل مدیریتی دخالت نمی‌کنم

اس ام اس جدید