برانکو به طاهری لیست داد!

برانکو به طاهری لیست داد!

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

افکارنیوز: اگر چه هفت هفته تا پایان فصل جاری باقی مانده اما برخی از تیم ها باب مذاکره با بازیکنان مد نظر خود برای فصل آتی باز کرده اند. این در فوتبال حرفه ای هم مرسوم است، هر چند این مذاکرات اگر در این مقطع منجر به عقد قرارداد داخلی شود سر و صدای زیادی را به پا خواهد کرد. – البته این مذاکره بیشتر شامل بازیکنانی می شود که قراردادشان رو به پایان است یا بازیکنانی که در تیم های دسته اولی توپ می زنند. طبیعتا بازیکنی که قرارداد دارد برای جدایی باید رضایت باشگاه خود را جلب کند و باشگاه خواهان باید با تیمی که او در حال حاضر در آن بازی می کند، وارد مذاکره شود …

برانکو به طاهری لیست داد!

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۳

منبع خبر:

طبقه بندی:

افکارنیوز: اگر چه هفت هفته تا پایان فصل جاری باقی مانده اما برخی از تیم ها باب مذاکره با بازیکنان مد نظر خود برای فصل آتی باز کرده اند. این در فوتبال حرفه ای هم مرسوم است، هر چند این مذاکرات اگر در این مقطع منجر به عقد قرارداد داخلی شود سر و صدای زیادی را به پا خواهد کرد. – البته این مذاکره بیشتر شامل بازیکنانی می شود که قراردادشان رو به پایان است یا بازیکنانی که در تیم های دسته اولی توپ می زنند. طبیعتا بازیکنی که قرارداد دارد برای جدایی باید رضایت باشگاه خود را جلب کند و باشگاه خواهان باید با تیمی که او در حال حاضر در آن بازی می کند، وارد مذاکره شود …

برانکو به طاهری لیست داد!

بازار بورس

مرجع سلامتی