برانکو:به خاطر هواداران گذشت کردیم

برانکو:به خاطر هواداران گذشت کردیم

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۲۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”، برانکو درباره بازگشت طارمی به پرسپولیس اظهار داشت: بیشتر مسایل مربوط به این بحث به خاطر هواداران بود ما خودمان هم ناراحت بودیم اما به خاطر هواداران گذشت کردیم. – وی درباره بازیکنان اوکراینی پرسپولیس گفت: اینها مدنظر ما هستند. – سرمربی پرسپولیس درباره اینکه طارمی چه زمانی در تمرین شرکت خواهد کرد اظهار داشت: طارمی تنها با یک امضا برای بازگشت به پرسپولیس نیاز دارد. او از فردا در تمرینات تیم حضور خواهد یافت. – برانکو درباره اینکه هواداران هنوز با بازگشت طارمی کنار نیامده اند بیان داشت:هواداران هم باید با قضیه کنار بیایند …

برانکو:به خاطر هواداران گذشت کردیم

زمان دریافت خبر: شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۲۱

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”، برانکو درباره بازگشت طارمی به پرسپولیس اظهار داشت: بیشتر مسایل مربوط به این بحث به خاطر هواداران بود ما خودمان هم ناراحت بودیم اما به خاطر هواداران گذشت کردیم. – وی درباره بازیکنان اوکراینی پرسپولیس گفت: اینها مدنظر ما هستند. – سرمربی پرسپولیس درباره اینکه طارمی چه زمانی در تمرین شرکت خواهد کرد اظهار داشت: طارمی تنها با یک امضا برای بازگشت به پرسپولیس نیاز دارد. او از فردا در تمرینات تیم حضور خواهد یافت. – برانکو درباره اینکه هواداران هنوز با بازگشت طارمی کنار نیامده اند بیان داشت:هواداران هم باید با قضیه کنار بیایند …

برانکو:به خاطر هواداران گذشت کردیم

bluray movie download