ایران همچنان بهترین تیم آسیا و رده سی‌ونهم جهان است

ایران همچنان بهترین تیم آسیا و رده سی‌ونهم جهان است
طبق جدیدترین رده‌بندی فیفا، تیم ملی فوتبال ایران همچنان بهترین تیم آسیا و در رده سی و نهم جهان قرار گرفته است.

ایران همچنان بهترین تیم آسیا و رده سی‌ونهم جهان است

طبق جدیدترین رده‌بندی فیفا، تیم ملی فوتبال ایران همچنان بهترین تیم آسیا و در رده سی و نهم جهان قرار گرفته است.
ایران همچنان بهترین تیم آسیا و رده سی‌ونهم جهان است