ایران – عربستان، چهاردهمین بازی کینه آمیز دنیا

ایران – عربستان، چهاردهمین بازی کینه آمیز دنیا

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش “ورزش سه”، به نقل از 11 نیوز تلگراف انگلیس با اشاره به این که هنوز هم بین بسیاری از ملت ها نفرت وجود دارد به معرفی 20 دیدار کینه آمیز در جهان فوتبال پرداخت که چندین دیدار در آسیا از جمله دیدار ایران و عربستان نیز در این زمره قرار گرفته است. – تلگراف در این خصوص نوشت: «تنش سیاسی در دهه های اخیر بین ایران و عربستان وجود داشته و اخیرا با بالا گرفتن اختلافات مذهبی این کینه بیشتر هم شده است و همواره رویارویی دو تیم داغ تر از آتش بوده است». – بیست رویارویی کینه آمیز جهان فوتبال از نگاه تلگراف به این شرح است …

ایران – عربستان، چهاردهمین بازی کینه آمیز دنیا

زمان دریافت خبر: یکشنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

به گزارش “ورزش سه”، به نقل از 11 نیوز تلگراف انگلیس با اشاره به این که هنوز هم بین بسیاری از ملت ها نفرت وجود دارد به معرفی 20 دیدار کینه آمیز در جهان فوتبال پرداخت که چندین دیدار در آسیا از جمله دیدار ایران و عربستان نیز در این زمره قرار گرفته است. – تلگراف در این خصوص نوشت: «تنش سیاسی در دهه های اخیر بین ایران و عربستان وجود داشته و اخیرا با بالا گرفتن اختلافات مذهبی این کینه بیشتر هم شده است و همواره رویارویی دو تیم داغ تر از آتش بوده است». – بیست رویارویی کینه آمیز جهان فوتبال از نگاه تلگراف به این شرح است …

ایران – عربستان، چهاردهمین بازی کینه آمیز دنیا

سپهر نیوز

خبرگذاری خوزستان