اوباما خواستار یک میلیارد و۸۰۰ میلیون دلار برای مبارزه با زیکا شد

کرمان نیوز

قدیر نیوز