انوشیروانی: پذیرش تنها تمرین کردن قهرمانان توهین به جایگاه مربی‌ است/ به تنهایی موفق شدن رستمی در المپیک را قبول ندارم

انوشیروانی: پذیرش تنها تمرین کردن قهرمانان توهین به جایگاه مربی‌ است/ به تنهایی موفق شدن رستمی در المپیک را قبول ندارم
سرمربی تیم ملی وزنه برداری: در اینکه کیانوش رستمی قهرمان بزرگی است شکی نیست و هیچ موقع سعی نکرده ام به او بی احترامی کنم اما سیستم مدیریت در ورزش این اجازه را نمی‌دهد ورزشکار خود محور باشد.

انوشیروانی: پذیرش تنها تمرین کردن قهرمانان توهین به جایگاه مربی‌ است/ به تنهایی موفق شدن رستمی در المپیک را قبول ندارم

سرمربی تیم ملی وزنه برداری: در اینکه کیانوش رستمی قهرمان بزرگی است شکی نیست و هیچ موقع سعی نکرده ام به او بی احترامی کنم اما سیستم مدیریت در ورزش این اجازه را نمی‌دهد ورزشکار خود محور باشد.
انوشیروانی: پذیرش تنها تمرین کردن قهرمانان توهین به جایگاه مربی‌ است/ به تنهایی موفق شدن رستمی در المپیک را قبول ندارم