انتقاد شدید لوزانو/ نه لباس داریم نه آنالیزور/ مسئولان کجا هستند؟

انتقاد شدید لوزانو/ نه لباس داریم نه آنالیزور/ مسئولان کجا هستند؟
سرمربی تیم ملی والیبال ایران از اتفاقات مراسم افتتاحیه المپیک و صادر نشدن کارت آنالیزور تیم کشورمان به شدت انتقاد کرد.

انتقاد شدید لوزانو/ نه لباس داریم نه آنالیزور/ مسئولان کجا هستند؟

سرمربی تیم ملی والیبال ایران از اتفاقات مراسم افتتاحیه المپیک و صادر نشدن کارت آنالیزور تیم کشورمان به شدت انتقاد کرد.
انتقاد شدید لوزانو/ نه لباس داریم نه آنالیزور/ مسئولان کجا هستند؟

کانون نماز