امامی فر: برانکو می تواند پرسپولیس را قهرمان آسیا کند

امامی فر: برانکو می تواند پرسپولیس را قهرمان آسیا کند
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس این تیم را مستحق قهرمانی می داند و معتقد است برانکو می تواند پرسپولیس را قهرمان آسیا کند.

امامی فر: برانکو می تواند پرسپولیس را قهرمان آسیا کند

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس این تیم را مستحق قهرمانی می داند و معتقد است برانکو می تواند پرسپولیس را قهرمان آسیا کند.
امامی فر: برانکو می تواند پرسپولیس را قهرمان آسیا کند

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال