اقدام تحسین برانگیز انصاری‌فرد در لیگ یونان +تصاویر

اقدام تحسین برانگیز انصاری‌فرد در لیگ یونان +تصاویر
انصاری‌فرد پس از به ثمر رساندن گل و با در دست داشتن پیراهن واسیلی پاتساسلوقیو، مدافع یونانی و مصدوم پانیونیوس به سمت دوربین‌ها و نیکمت تیمش رفت و آن را به این بازیکن تقدیم کرد.

اقدام تحسین برانگیز انصاری‌فرد در لیگ یونان +تصاویر

انصاری‌فرد پس از به ثمر رساندن گل و با در دست داشتن پیراهن واسیلی پاتساسلوقیو، مدافع یونانی و مصدوم پانیونیوس به سمت دوربین‌ها و نیکمت تیمش رفت و آن را به این بازیکن تقدیم کرد.
اقدام تحسین برانگیز انصاری‌فرد در لیگ یونان +تصاویر