افشارزاده به ایسنا خبر داد: مطالبات توزی امروز پرداخت می‌شود

افشارزاده به ایسنا خبر داد: مطالبات توزی امروز پرداخت می‌شود
سرپرست باشگاه استقلال می‌گوید مطالبات هافبک سابق این تیم امروز (چهارشنبه) پرداخت می‌شود.

افشارزاده به ایسنا خبر داد: مطالبات توزی امروز پرداخت می‌شود

سرپرست باشگاه استقلال می‌گوید مطالبات هافبک سابق این تیم امروز (چهارشنبه) پرداخت می‌شود.
افشارزاده به ایسنا خبر داد: مطالبات توزی امروز پرداخت می‌شود

خرید بک لینک