افتخاری: منصوریان گفت نیاز به مربی خارجی ندارد

افتخاری: منصوریان گفت نیاز به مربی خارجی ندارد

خبرگزاری تسنیم: پس از پایان جلسه امروز (یکشنبه) هم اندیشی سازمان لیگ برتر فوتبال با نمایندگان چهار باشگاه آسیایی و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال اظهار داشت: جلسه خوبی بود. پیشنهاداتی را که داده شد، دریافت کردیم …

افتخاری: منصوریان گفت نیاز به مربی خارجی ندارد

خبرگزاری تسنیم: پس از پایان جلسه امروز (یکشنبه) هم اندیشی سازمان لیگ برتر فوتبال با نمایندگان چهار باشگاه آسیایی و مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال اظهار داشت: جلسه خوبی بود. پیشنهاداتی را که داده شد، دریافت کردیم …

(image)
افتخاری: منصوریان گفت نیاز به مربی خارجی ندارد