اعلام دلیل نیمکت نشینی جهانبخش

اعلام دلیل نیمکت نشینی جهانبخش

سرمربی آلکمار هلند دلیل نیمکت نشینی مهاجم ملی پوش کشورمان را در بازی شب گذشته مقابل هراکلس بیان کرد.

اعلام دلیل نیمکت نشینی جهانبخش

سرمربی آلکمار هلند دلیل نیمکت نشینی مهاجم ملی پوش کشورمان را در بازی شب گذشته مقابل هراکلس بیان کرد.

(image)
اعلام دلیل نیمکت نشینی جهانبخش