اعتراض شدید سلیمی هیئت ژوری (عکس)

اعتراض شدید سلیمی هیئت ژوری (عکس)

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۳۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

وزنه بردار فوق سنگین کشورمان بعد از رویارویی با ناداوری در رقابت های دو ضرب این دسته به شدت به تصمیم هیات ژوری اعتراض کرد.

اعتراض شدید سلیمی هیئت ژوری (عکس)

زمان دریافت خبر: چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۳۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

وزنه بردار فوق سنگین کشورمان بعد از رویارویی با ناداوری در رقابت های دو ضرب این دسته به شدت به تصمیم هیات ژوری اعتراض کرد.

اعتراض شدید سلیمی هیئت ژوری (عکس)

باران فیلم